Wasasalen 100 år

Vid årsskiftet 2022/2023 fyller fina Wasasalen 100 år, det ska vi så klart fira med både pompa och ståt, men också med ett takbyte! Men vi behöver din hjälp. 

Wasasalen har nu stått stadigt i imponerande 100 år, men det är hög tid att totalrenovera taket. Redan förra året bytte vi tak på den mindre utbyggnaden och då gjorde vi det med frivilliga krafter från byn och sponsring från Sparbanken. Nu när det är dags för det stora takbytet behöver vi ta in en entreprenör. Takgruppen som bildats och Byalaget har räknat på en totalkostnad om 500 000 kr och nu behöver vi din hjälp att samla in pengarna. 

Vi ser fyra slags inkomstkällor:

  • Byalagets egna pengar 
  • Sponsring från företag
  • Försäljning av jubileumslotter 
  • Försäljning av tegelpannor

Byalaget kan gå in med 100 tkr, och så hoppas vi på en stor sponsor (ca 200 tkr) via ansökning och flera olika mindre sponsorer (totalt ca 100 tkr) från rundringning till lokala företag. Därtill kommer våra två aktiviteter:

Jubileumslotteri

När Wasasalen nu fyller 100 år måste vi så klart fira med ett jubileumslotteri! Åtta månadsdragningar och en ordentlig dragskiva/taklagsfest! Månadsvinst 500 kr och hela 10 000 kr vid dragskivan!

Månadsdragning sker sista lördagen i månaden med start i augusti. Månadslotteriets vinstnummer är de två sista numren i Jokernummerdragningen den lördagen och Jubileumslotteriets vinstnummer är de två första numren i Jokernumret. Nummer 00 = nummer 100.

Vinst meddelas på Facebook och på byanslagstavlor, samt vinnaren per telefon/sms.

Köp en panna

Vi behöver ca 4 000 nya tegelpannor till taket, á 20 kr/st. Kan du tänka dig att stötta med en panna? Kanske tre? För 60 kr totalt? 

Med en enkel Swish köper du så många tegelpannor du själv önskar. Alla bidrag är välkomna, men köper du 20 st (totalt 400 kr) tegelpannor så får du ditt namn med på en tack-tavla i Wasasalen!

Djura Byalag Swish
123 377 04 84

Hjälp oss!

Kanske kan du tänka dig att ringa runt till lokala företag och fråga om de vill stötta projektet för ”en levande Djurabygd” och som tack få sitt namn på en tavla i salen? Eller vill du hjälpa till att sälja lotter? Eller kanske bara att brainstorma fram företag som andra kan ringa? Eller kanske är du en fena på att skriva ansökningar för bidrag?

Vi behöver verkligen din hjälp, och Wasasalen behöver verkligen ett nytt tak, snarast. 

Hör av dig till: wasasalen100@djura.nu

Tack!

Djura Byalag och Takgruppen