Djura byalag

Djura byalag är synonymt med styrelsen i en ideell förening vars huvudsyfte är att förvalta Djuras bystuga Wasasalen. Förutom att hyra ut Wasasalen anordnar Byalaget olika event för att dra in pengar till drift och förvaltning. Återkommande är midsommarfestligheter som anordnas tillsammans med Djura Byamän.

Man har även ett lotteri som löper maj till april varje år med vinster varje månad baserat på jokerdragningen och en avslutande dragskiva där storvinsten på 10 000 kr dras.

Byalaget förvaltar också en minnesfond för Wasasalen som man i samband med begravningar kan skänka pengar till vilka går till Wasasalens utveckling.

Sedan 2020 så har styrelsen även startat upp den anrika föreningen IFK Djura igen. Hoppet är att den i en framtid kommer att ha en egen styrelse, men tillsvidare sköter byalaget det administrativa och förlitar sig främst på medlemmars engagemang för olika aktiviteter.

Idag består byalagets styrelse av:

 • Ordförande: Erik Linder
 • Kassör: Anders Henriks
 • Sekreterare: Monica Zunesson
 • Ledamot: Emil Nilsén
 • Ledamot: Carina Wall
 • Suppleant: Anders Johansson
 • Suppleant: Emil Naula
 • Valberedning: Fredrik Svensson, Maria Park
 • Revisorer: Andreas Gärdsback, Helena Mattsson

Utöver styrelsen har vi:

 • Innevaktmästare och bokningsansvarig: Jonny Eklund
 • Utevaktmästare: Tomas Nääs och Maria Danielsson
 • Lotteriansvarig: Maria Morén

 

Håll dig uppdaterad

* obligatorisk

Vi använder tjänsten Mailchimp för våra nyhetsbrev.